Üldtingimused

 • by

Viimati uuendatud: July 22, 2020

Instant Delivery Systems OÜ (shopez.eu) Üldtingimused

 1. Üldtingimustes kasutatud mõisted

 

Üldtingimused – käesolevad üldtingimused, mida kohaldatakse Shopez ostuplatvormi vahendusel kaupade ostu-müügilepingute ning kohaletoimetamise lepingute sõlmimisele.

Vahendaja – veebilehe shopez.eu haldaja Instant Delivery Systems OÜ, registrikood 14532901, aadress Harku 38/1, Tallinn 16112, Eesti Vabariik, e-posti aadress info@shopez.eu.

Shopez ostuplatvorm – käesolev veebileht shopez.eu, mis toimib kaupade müümise ja nende kohaletoimetamise platvormina ning mida infoühiskonna teenusena haldab Instant Delivery Systems OÜ. Edaspidi tähistatud ka kui „ostuplatvorm“.

Shopez ostuplatvorm toimib virtuaalse turuna, mis:

 

 • võimaldab partneritel müüa kasutajatele oma kaupa koos kohaletoimetamise võimalusega; kauba ostu-müügilepingu sõlmivad omavahel partner ja kasutaja;
 • võimaldab kulleril pakkuda kasutajatele kohaletoimetamise teenuseid Shopez ostuplatvormi vahendusel ostetud kauba kohaletoimetamiseks ning sõlmida kasutajaga kauba kohaletoimetamise leping.

 

Kaup – mis tahes toode, mida partner pakub ostuplatvormi kaudu, mis mahub sõiduautosse ning mida kasutajad saavad tellida. Teave kauba kohta on esitatud vahetule kauba juures.

Kaubahind – netohind, mida kasutaja peab maksma partnerile tellitud kauba eest. Kaubahinnale lisanduvad riiklikud maksud. Kaubahind on märgitud toodete juurde. Kõik ostuplatvormil müüdavate kaupade hinnad on eurodes.

Tellimus – kasutaja poolt partnerile esitatud tellimus.

Tellimuse hind – on hind, mida kasutaja peab maksma ostetud kauba ja selle kohaletoimetamise eest.

Partner – tellimuses nimetatud füüsiline või juriidiline isik, kelle müüdavaid kaupu vahendatakse Shopez ostuplatvormi kaudu ja kes vastutab kasutajaga sõlmitud kauba ostu-müügi lepingu täitmise eest.

Kauplus – mis tahes ettevõte, mille kaudu toimub partneri äritegevus ostuplatvormil.

Kasutaja – iga ostuplatvormi kasutaja, kellel on kasutajakonto ning kes on esitanud nimetatud konto kaudu tellimuse ning sõlmib partneriga kauba ostu-müügilepingu ja kulleriga kauba kohaletoimetamise lepingu.

Ostu-müügileping – kasutaja ja partneri vahel sõlmitav vastavate kaupade ostu-müügileping, mis loetakse sõlmituks tellimuse kinnitamise, st tellimuse esitamise hetkest. Ostu-müügileping kuulub poolte poolt täitmisele käesolevate üldtingimuste alusel.

Kuller – iga füüsiline või juriidiline isik, kes on ennast registreerinud ostuplatvormil teenuseosutajana partneritelt tellitavate kaupade kohaletoimetamiseks kasutajatele.

Kohaletoimetamise leping – ostuplatvormi kaudu sõlmitud leping, mille pooled on kasutaja ja kuller ning mis sõlmitakse ostu-müügilepingu alusel ostetud kauba kohaletoimetamiseks kasutajale. Kohaletoimetamise leping loetakse sõlmituks tellimuse kinnitamise, st tellimuse esitamise hetkest.

Kulleritasu – tasu tellimusega seotud kulleriteenuste eest, mille kasutaja tasub kullerile kohaletoimetamise lepingu alusel. Kulleritasu arvutatakse üldtingimuste punkti 4 alusel. Kohaletoimetamise tasu sõltub kasutaja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Nimetatud tasu kuvatakse kasutajale tellimuse esitamisel.

Kohaletoimetamise sihtkoht – tellimuses edastatud aadress, kus kasutaja soovib ostetud kauba kätte saada.

Tellimuse minimaalne väärtus – ostuplatvormi poolt määratud summa, mis tähistab minimaalset kaubahinda, mille eest saab ostuplatvormi kaudu tellimuse esitada.

Minimaalse väärtuse hüvitis – kasutaja poolt ostuplatvormi haldajale üldtingimuste punkti 3.3 alusel makstav tasu, millega hüvitatakse tellimuse minimaalse väärtuse ja konkreetse tellimuse kaubahinna vahe.

Kasutajakonto – kasutaja ostuplatvormi kasutamiseks tehtud registreerimise tulemus, mille abil luuakse tema personaalseid andmeid ja tellimuste ajalugu säilitav isiklik kasutajakonto (account). Kasutajakonto loomisega veebilehel shopez.eu kinnitab kasutaja üldtingimused juba esimesel registreerimisel.

 

 1. Juriidilised kinnitused

2.1. Ostuplatvorm võimaldab kasutajal tellida partneritelt erinevaid kaupu ning toimetada kulleri vahendusel nimetatud tellimus kohaletoimetamise sihtkohta.

2.2. Vahendaja ei ole ostu-müügilepingu ega kohaletoimetamise lepingu osapooleks; samuti mitte kaupade tootja ja/või müüja ja/või kohaletoimetamise teenuse pakkuja ning ei vastuta ülegi viisil ostu-müügilepingu ega kohaletoimetamise lepingu täimise eest.

2.3. Kaupade müümiseks ostuplatvormi kaudu sõlmitakse otse kasutaja ja partneri vahel ostu-müügileping. Tellimuse kohaletoimetamiseks sõlmib kasutaja kulleriga otse kohaletoimetamise lepingu.

2.4. Vahendaja tegutseb partnerite ja kullerite agendina seoses ostu-müügilepingute ja kohaletoimetamise lepingute vahendamisega partnerite ja kasutajate vahel.

2.5. Iga partner ja kuller on volitanud vahendajat kui agenti vastava volitaja nimel kasutajatelt vastu võtma makseid ning edastama saadud raha vastavatele partneritele ja kulleritele.

2.6. Partner vastutab ainuisikuliselt mis tahes tellitud kaupade kvaliteedi ja koguse puuduste eest ja muu ostu-müügilepingu mittenõuetekohase täitmise eest, sh tarbija tagastamisõigus ning vahendaja ei kanna selles osas mingit vastutust.

2.7. Kullerid vastutavad ainuisikuliselt kohaletoimetamise lepingu täitmise eest ning vahendaja ei kanna selles osas mingit vastutust.

2.8. Kui kasutaja kahtlustab põhjendatult, et tema ostuplatvormiga seotud krediitkaart on varastatud ja/või kolmas isik kasutab seda ilmselt pettuste toimepanemiseks, peab kasutaja vahendajat sellest koheselt teavitama. Kuni sellise teavituse saamiseni ei kanna vahendaja vastutust mis tahes pettuste eest, mis on kasutaja krediitkaardiga kolmandate isikute poolt kasutaja kontol toime pandud.

2.9. Ostuplatvormi pakutakse kasutajale ainult „nagu on“ (as it is) põhimõttel. Vahendaja ei vastuta mis tahes tehniliste katkestuste, ühenduse vigade, kasutamise võimatuse või tõrgete eest Ostuplatvormil.

2.10. Üldtingimused on pooltele siduv juriidiline dokument, milles sätestatakse vahendaja, partneri, kulleri ja kasutaja õigused ja kohustused, kauba ostmise ja kauba eest maksmise tingimused, kauba kohaletoimetamise kord, poolte vastutus ja muud veebilehel shopez.eu kauba ostmise ja müümisega seotud tingimused.

 

 1. Tellimuse täitmine ostuplatvormi vahendusel

3.1. Kasutaja saab ostuplatvormi kaudu valida ja tellida partnerite poolt pakutavat kaupa. Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda turvaliselt läbi järgnevate makseviiside:

 • Eesti pangalingid: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay;
 • Visa/Mastercard kaardimaksed.

 

3.1.2. Partner on kohustatud tagama, et kasutaja saab sellise kauba, mille kirjeldus vastab ostuplatvormil esitatud kirjeldusele, sh erinõudmiste osas ning on nõuetekohase kvaliteediga. Partner on kohustatud vastama kasutaja täiendavatele päringutele pakutava kauba kohta.

3.1.3. Kaup vastab ostu-müügilepingule, kui: kaup vastab partneri poolt esitatud kirjeldusele ja omab selliseid omadusi nagu kaup, mille partner (kauplus) esitanud näidise või mudelina kauba reklaamimisel; kaupa sobib kasutada selleks, milleks teatud sorti kaupu tavaliselt kasutatakse; kaup vastab kvaliteedinäitajatele, mis tavaliselt on iseloomulikud sama omadusega kaupadele ja mida partner (kauplus) saab põhjendatult loota kaubaomaduste ja eseme tootja, selle esindaja või müüja avalikult avaldatu alusel, sh reklaami ja kaupade märgistuste, eseme konkreetsete omaduste poolest.

3.2. Juhul kui partner ei saa tagada kauba pakkumist tellimuses esitatud viisil, ei ole selle tellimuse kinnitamine ostuplatvormi vahendusel lubatud.

3.2.1. Partner on kohustatud p 3.2. nimetatud juhtumil kasutajaga kontakteeruma, et kokku leppida tellimuse muutmine nii, et esialgse tellimuse hind jääb samaks. Kui kokkulepet ei saavutata või kasutaja peab kauba asendamise eest maksma rohkem või vähem kui tellitud kauba hind, tühistatakse tellimus ning kasutajalt ei võeta tellimuse eest tasu või tagastatakse tellimuse hind kasutajale täies ulatuses.

3.2.2. Seadusega kasutajale garanteeritud kauba tagastamisõiguse eest vastutab partner. Partner on kohustatud kasutajat teavitama vastava õiguse kasutamise juriidilistest ja tehnilistest võimalustest, samuti tegema võimalikuks kauba tegeliku tagasivõtmise.

3.3. Juhul, kui tellimusega seotud kauba hind on väiksem kui tellimuse minimaalne väärtus, võib kasutaja tellimuse esitada, kuid ostuplatvorm kinnitab selle vaid tingimusel, et kasutaja hüvitab tellimuse minimaalse väärtuse ja tellimuse kaubahinna vahe minimaalse väärtuse hüvitisena.

3.4. Ostuplatvormi kasutajakonto loomisel seotakse kasutaja mobiiltelefoninumber konkreetse kasutajakontoga ja lisatakse andmebaasi. Juhul, kui kasutaja enam ei kasuta nimetatud numbrit, peab ta ostuplatvormi sellest 7 päeva jooksul teavitama, et kasutajakonto andmed saaks muuta anonüümseks. NB! Juhul, kui kasutaja ei teavita nimetatud muudatustest, võib mobiilsideoperaator anda numbri järgmisele isikule, kellel oleks ostuplatvormile sisse logides võimalik näha kasutaja andmeid.

3.5. Tellimused täidetakse vastavalt üldtingimustele ja nende suhtes kehtivad vahendaja privaatsustingimused. Kasutaja nõustub tellimuse esitamisel üldtingimuste kohaldamisega. Iga tellimus salvestatakse ostuplatvormi andmebaasis vahendaja privaatsustingimuste kohaselt.

3.6. Kasutaja on kohustatud tutvuma vahendaja kinnitatud ja avalikult avaldatud privaatsustingimustega. Kasutaja isikuandmed edastatakse ka vastavale partnerile ja kullerile, kellelt kasutaja kaupa ostab ja kellega sõlmib kohaletoimetamise lepingu. Selliseid isikuandmeid töödeldakse vastavalt tellimuses nimetatud partneri (kulleri) poolt kehtestatud korrale ning vastavalt vahendaja ja partneri (kulleri) vahel sõlmitud lepinguga võetud kohustustele seoses isikuandmete turvalisusega.

3.7. Partner kohustub andma kasutajale selgel ja arusaadaval viisil Eesti seadustes nõutud teavet kauba ja tellimuse kohta.

3.8. Partner, kuller ja vahendaja tagavad kasutaja privaatsuse, kasutaja isikuandmeid töödeldakse vaid üldtingimuste, vahendaja privaatsustingimuste ja Eesti Vabariigi ning Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud korras.

3.9. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või mõnel muul põhjusel, mis ei sõltu partnerist, teavitatakse sellest kasutajat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

 

 1. Tellimuse kohaletoimetamine Shopez ostuplatvormi kaudu

4.1. Tellimuse saatmiskulud kannab kasutaja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures. Tellimuse täitmisel puudub kasutajal kaubale ise järele tulemise võimalus; kauba kättesaamiseks peab kasutaja sõlmima kohaletoimetamise lepingu kulleriga ostuplatvormi kaudu. Tellimuse kohaletoimetamine toimub ainult Eesti Vabariigi territooriumil.

4.2. Kuller annab tellimuse kasutajale üle kohaletoimetamise sihtkohas. Kasutaja ja kuller võivad kokku leppida erinevas kohaletoimetamise sihtkoha tingimusel, et uus aadress on esialgse kohaletoimetamise sihtkoha lähedal (kuni 300 m).

4.3. Kasutaja peab kohaletoimetamise sihtkohas kohal olema vähemalt eeldataval tellimuse kohaletoimetamise ajal, mis on näidatud ostuplatvormil. Kasutaja peab saama vastu võtta telefonikõnesid numbril, mis on registreeritud ostuplatvormi kaudu, alates hetkest, mil tellimus esitatakse, kuni tellimuse kättesaamiseni kullerilt.

4.4. Vahendaja võib kohaletoimetamise tühistada ning küsida kasutajalt tellimuse eest täishinda järgmistel juhtudel:

4.4.1. Kasutaja ei ole kohaletoimetamise sihtkohas 10 minuti jooksul pärast kulleri saabumist;

4.4.2. Kulleri poolt kasutaja antud telefoninumbrile tehtud kõnele ei vastata 10 minuti jooksul;

4.4.3. Kasutaja ja kuller ei suuda leppida kokku uues kohaletoimetamise sihtkohas ülaltoodud punkti 4.2. kohaselt.

4.5. Kõik kohaletoimetamise ajad või muud ajaprognoosid, mis kuller või vahendaja kasutajale ostuplatvormi kaudu esitavad, on ligikaudsed. NB! Vahendaja ei saa garanteerida, et kaup toimetatakse kohale prognoositud ajaks, kuna tellimuste kohaletoimetamise aega võivad mõjutada ka tegurid nagu liiklusummikud, tipptund ja ilmastikuolud.

4.6. Kauba kasutajale üleandmisel peab kasutaja kontrollima koos kulleriga saadetise ja kauba (kaupade) seisukorda ja kinnitama saadetise üleandmise-vastuvõtmise. Kui kasutaja on märkinud platvormil „Sain paki kätte“, loetakse kaup üleantuks heas seisukorras, ilma kahjustusteta, mille tekkimise põhjus liigitatakse tehasepraakide alla, ja kauba (kaupade) komplektsuses esinevate puudusteta (selliste, mida saab tuvastada toote välisvaatluse käigus). Kui kasutaja märkab, et tarnitud kauba pakend on kahjustatud (kortsus, märg või muul viisil väliselt kahjustatud), kaup

(kaubad) on kahjustatud ja / või kaup (kaubad) on puudulikult komplekteeritud, peab kasutaja selle fikseerima kulleri juuresolekul, koostama vabas vormis kaubasaadetise ja / või kauba (kaupade) rikkumise / mittevastavuse akti. Kui kasutaja jätab sellised toimingud tegemata, vabastatakse partner (kauplus) vastutusest kauba kahjustuste eest, kui selliste kahjustuste tekkimise põhjuseks ei ole tehasepraak, või kauba komplekteerimispuuduste eest ainult siis, kui sellised mittevastavused saab tuvastada kauba välise vaatlusega.

4.7. Kaupade juhusliku hävimise või nende kahjustumise risk läheb kasutajale üle alates hetkest, mil kaup antakse üle kasutajale.

4.8. Kasutaja saab jälgida kauba liikumist reaalajas. Kauba kättesaamiseks peab kasutaja viibima kohaletoimetamise sihtkohas ja kauba kätte saamisel kinnitama platvormil “Sain paki kätte”.

4.9. Tellimused jõuavad kohale üldjuhul ühe tunni jooksul müügilepingu jõustumisest, kuid vahendaja ei garanteeri seda ega võta selle eest vastutust.

 

 1. Tellimuse eest tasumine ja arvelduste kord

5.1. Makseid vahendab kolmandast isikust maksevahendaja. Tasumine toimub väljaspool ostuplatvormi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel turvalises keskkonnas. Vahendajal puudub ligipääs kasutaja panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest vahendaja arvelduskontole.

5.2. Vahendaja on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale.

5.3. Kasutaja peab maksma partnerile kaubahinna ostuplatvormil näidatud summas. Kaubahindostuplatvormil võib erineda kaubahinnast kaupluses. Kaubahinda ostuplatvormil võidakse aeg-ajalt korrigeerida enne tellimuse esitamist.

5.4. Kasutaja peab tasuma kullerile kulleritasu summas, mille on välja arvutanud ostuplatvorm. Kulleritasu arvutamisel võetakse arvesse kohaletoimetamise aega, kohaletoimetamise teekonna pikkust, kohaletoimetamise viisi ja muid kriteeriume. Kulleritasu suurus kuvatakse kasutajale enne iga tellimuse kinnitamist. Ostuplatvorm võib aeg-ajalt korrigeerida kulleritasu arvutamise üksikasju, võttes arvesse turu olukorda, kullerite hulka ja kättesaadavust ning muid teenusega seotud tegureid.

5.5. Vahendaja, tegutsedes partneri ja kulleri agendina, koostab ja väljastab vastavalt partneri ja kulleri nimel kasutajale arved kaubahinna ja kulleritasu eest ning võtab vastu partneri ja kulleri nimel kasutaja makse arvete eest. Vahendaja on volitatud vastavalt partneri ja kulleri nimel küsima kastajalt kaubahinda ja kulleritasu ning jagama summad vastavalt mõlemale volitajale.

5.6. Kõiki makseid teostatakse kasutaja pangakaardilt või muult maksevahendilt, mis on kasutaja poolt ostuplatvormile sisestatud. Makseid töötleb kolmandast isikust maksevahendaja. Tellimuse kinnitamisega autoriseerib kasutaja makse oma pangakaardi või muu maksevahendiga tellimuse

hinna suuruses summas, pärast mida reserveeritakse vastav summa kasutaja pangakaardil või muul maksevahendil. Tellimusega seotud makse sooritatakse ja kasutaja pangakaarti või muud maksevahendit debiteeritakse 72 h jooksul alates tellimuse kinnitamisest.

5.7. Kauba ostu-müügilepingust ja kohaletoimetamise lepingust tulenevad kasutaja maksekohustused loetakse täidetuks vastavalt partneri ja kulleri suhtes, kui kasutaja maksevahendit on debiteeritud ja makse vahendajale on sooritatud. Kui tellimuse hinda ei saa mingil põhjusel kasutaja pangakaardilt debiteerida, ei edastata tellimust partnerile.

5.8. Vahendaja võib omal äranägemisel teha kaubahindadele või kulleritasudele sooduspakkumisi või allahindlusi.

5.9. Vahendaja võib oma äranägemisel algatada ostuplatvormil erinevaid kampaaniaid ja mänge.

5.10. Vahendajal on õigus kehtestada tellimuse minimaalne väärtus, mis kohaldub tellimustele, mille kaubahind on väiksem kui tellimuse minimaalne väärtus ning küsida kasutajalt tellimuse minimaalse väärtuse hüvitist kooskõlas üldtingimuste punktiga 3.3.

 

 1. Taganemisõigus

6.1. Pärast tellimuse kättesaamist on kasutajal õigus ostuplatvormi vahendusel partneriga sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. NB! Olenevalt toodetest ei pruugi ostjal taganemise õigust olla, sellisteks kaupadeks on võlaõigusseaduse § 53 lg-s 4 loetletud lepingud.

6.2. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

6.3. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.

6.4. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on vahendajal õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

6.5. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus ning edastada see vastavale partneri e-kirja aadressile hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

6.6. Kauba tagastamise kulud kannab kasutaja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv toode ei vasta tellitule (nt vale või defektiga toode).

6.7. Kasutaja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

6.8. Partner tagastab tagastatava kauba kättesaamisel kasutajale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik kasutajalt lepingu alusel saadud tasud.

6.9. Partner võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni kasutaja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

6.10. Kui kasutaja on sõnaselgelt valinud partneri pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea vahendaja tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

6.11. Partneril on õigus taganeda ostu-müügilepingust ning nõuda kasutajalt tagasi kaup, kui kauba hind on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

 

 1. Kaebuste lahendamine

7.1. Partner vastutab kasutajale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Partneri kohustus.

7.2. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul vahendaja ja/või partneri poole, saates e-kirja aadressile info@shopez.eu või otse partnerile. Vahendaja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist kasutajale.

7.3. Kui ostetud kaubal on puudused, mille eest partner vastutab, parandab või asendab partner puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab partner kasutajale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

7.4. Partner vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

7.5. Kui kasutaja ja partner ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on kasutajal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada kasutaja ja partneri vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Kasutaja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Kasutaja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

7.5. Vahendaja kinnitab, et ei osuta kaubale müügijärgset garantiiteenindust; vastava kohustuse täitmine on partneri (kaupluse) kohustus, juhul, kui selles on kasutaja ja partner (kauplus) ostu-müügilepingu sõlmimisel kokku leppinud.

 

 1. Kasutajapoolne ebaseaduslik tegevus

8.1. Kasutaja vastutab igasuguse ebaseadusliku tegevuse eest, mis pannakse tema poolt toime, kasutades selleks ostuplatvormi. Tekitatud kahju nõuab vahendaja kasutajalt välja.

8.2. Vahendajal on õigus eemaldada kasutaja ostuplatvormilt koheselt ja/või keelduda tellimustest või need tühistada, kui kasutaja kuritarvitab ostuplatvormi või tekitab sellele kahju; kui vahendajal on mõistlik alus arvata, et kasutaja on ostuplatvormi kasutamise käigus toime pannud pettuse või kui kasutaja ei täida muul viisil oma üldtingimustest tulenevaid kohustusi (nt ei viibi mitmel korral kohaletoimetamise sihtkohas punkti 4.4 kohaselt).

8.3. Kasutajal ei ole lubatud kasutada ostuplatvormi rahapesu eesmärkidel. Kui kasutaja rikub käesolevat punkti, võib vahendaja püsivalt peatada ostuplatvormi kasutamise kasutaja poolt.

 

 1. Autoriõiguse tingimused

9.1. Registreerudes ostuplatvormil annab vahendaja kasutajale tagasivõetava, võõrandamatu, ilma all-litsentsi andmise õiguseta lihtlitsentsi ostuplatvormi kasutamiseks kaupade tellimise ja tellimuste kohaletoimetamise korraldamise eesmärgil.

9.2. Kõik intellektuaalomandi õigused, mis on seotud tarkvara, dokumentide või informatsiooniga, mida kasutatakse või arendatakse vahendaja poolt või nimel infoühiskonna teenuste osutamise ajal, sh ostuplatvorm ja sellele üles laaditud materjalid, kuuluvad vahendajale või teatud juhtudel partnerile. Kasutaja ei tohi kopeerida, muuta, kohandada või muul viisil tuvastada ostuplatvormi või mis tahes muu vahendaja kasutatava tarkvara lähtekoodi või välja võtta või kasutada mis tahes ostuplatvormi andmeid ärieesmärkidel või mis tahes muul eesmärgil kui kaupade tellimine. Kasutaja võib ostuplatvormi kasutada ainult oma isiklikel mitteärilistel eesmärkidel.

9.3. Vahendaja ei anna kinnitusi ega garantiisid seoses ostuplatvormi kvaliteediga, sealhulgas seoses ilmsete või varjatud puudustega, sobivusega tavapäraseks või spetsiifiliseks eesmärgiks, ja vahendaja ei ole kohustatud rahuldama kasutaja kaebusi seoses ostuplatvormi kvaliteediga.

 

 1. Muud tingimused

10.1.Vahendaja jätab endale õiguse teha igal ajal muudatusi üldtingimustes, laadides muudetud üldtingimused üles shopez.eu lehele.

10.2. Vahendaja võib muuta või eemaldada erinevaid ostuplatvormi osasid või muuta ostuplatvormi, selle omadusi ja ostuplatvormil osalevate partnerite valikut osaliselt või tervikuna igal ajal ilma eelneva teavituseta.

10.3. Ostuplatvormi kasutamisele ning kõigile selle alusel loodud õiguslikele suhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

10.4. Vahendaja vabastatakse igasugusest vastutusest neil juhtudel, kui kahjud tekivad sellest, et kasutaja, võtmata arvesse vahendaja soovitusi ja oma kohustusi, ei tutvunud käesolevate üldtingimustega, vahendaja privaatsustingimustega, kuigi omas vastavaid võimalusi.

10.5. Kui ostuplatvormil on esitatud viited kolmandate isikute veebilehtedele, ei taga vahendaja, et nendel linkidel klõpsates on kuvatav teave õige, täielik või täpne. Kolmandate isikute esitatud teabe sisu, selle õigsuse, põhjalikkuse ja täpsuse eest vastutavad kolmandad isikud. Vahendaja ei ole kohustatud kontrollima edastatavat või säilitatavat välisinfot või määrama kindlaks ebaseaduslikud tegevused.

10.6. Vahendaja ei vastuta kasutaja ja partneri (kaupluse), kelle kaupu või teenuseid kasutaja tellib ostuplatvormi kasutades, kohustuste nõuetekohase täitmise eest.

10.7. Kasutaja isikuandmete töötlemine toimub kooskõlas vahendaja privaatsustingimustega. Kasutaja isikuandmete töötlemine toimub ainult tellimuse täitmiseks. Uudiskirjade ja pakkumiste saatmine toimub kooskõlas privaatsustingimustega. Kasutajal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

10.8. Shopez testperiood kestab 26.06.2020-31.08.2020. Testperioodil tehtud tellimused ei kuulu täitmisele ja sel perioodil ei saa tellida Shopez ostuplatvormilt kaupasid. Juhul kui Klient on teinud tellimuse ja teostas makse, siis tagastatakse talle raha esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

Üldtingimused kehtivad alates 26.06.2020